رئیس انجمن

انجمن

ردیف

سهراب فیروزفر

انجمن زرتشتیان یزد

1

افلاطون یزدانی

انجمن زرتشتیان کوچه بیوک

2

رستم خسروی

انجمن زرتشتیان قاسم آباد

3

فیروز فرهادیه

انجمن زرتشتیان اهرستان

4

اردشیر نابکی

انجمن زرتشتیان خرمشاه

5

0

کیخسرو فرودیان

انحمن زرتشتیان رحمت آباد

6

کوروش نوا یزدان

انجمن زرتشتیان نرسی آباد

7

وفادار نجمی زاده

انجمن زرتشتیان مریم آباد

8

فریدون فلاحتی

انجمن زرتشتیان نصرت آباد

9

اردشیر کامه

انجمن زرتشتیان  تفت و توابع

10

منوچهر جمشیدی

مزرعه کلانتر انجمن زرتشتیان

11

رستم بلیوانی

انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان

12

شاهرخ باستانی

انجمن زرتشتیان اله آباد

13

ساسان  فرودی

انجمن یانش وران مانتره

14

خداداد گوهریان

انجمن کلیمیان یزد

15

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.