ردیف

نام مرکز فیلمسازی

اعتبار پروانه

نام مدیر عامل

نام خانوادگی

تلفن ثابت

تلفن همراه

شهر

 

1

کریاس کویر

1395

محمد جواد

ملاجعفری

8232123

09132745239

یزد

2

تصویرنگار یزد

1396

عباس

گلرسان

6246200

09133536002

یزد

3

مهر و ماه

1394

حسین

روشنبخش یزدی

7258084

09131537135

یزد

4

فیلم نگار یزد

1394

محمدحسین

ملک رضایی

 

09139518375

یزد

5

سیمای تابان کویر

1395

کرامت الله

دشتی زاده

7269014

09133529927

یزد

6

خانه سینمای آزاد یزد

1394

محمد

مجلل

8260429

09133585701

یزد

7

پویا نمایان و ندا

1393

محمد

باقری لری

6228085

09133566026

یزد

8

آموزشگاه سینمایی شایان

1393

سید احمد

نجفی شوشتری

8243409

09139674070

یزد

9

رسانه هنر

1396

نعیمه

بیدمشکی یزدی

8266749

09127976698

یزد

10

تیراژه

1393

سعید

زارعیان

8262970

09133587276

یزد

11

انیمیشن هومان

1394

مصطفی

یادگار

7241569

09131561132

یزد

12

تابان فیلم کویر یزد

1396

جاوید

مهریزی زاده

5238024

09138546745

یزد

13

سه نیک فیلم یزد

1393

سید مجید

هاشمی کذاب

6271928

09133572295

یزد

14

سپنتا فیلم ایرانیان

1394

محمدرضا

احمدی

7261686

09138606451

یزد

15

مهتاب

1394

پوران

مرآتی فشی

8219427

09133541517

یزد

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.