• فراخوان جشنواره استانی ایده های برتر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

 

 

 

بسمه تعالی

جهت شرکت در جشنواره ایده های برتر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ، لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و به صورت الکترونیکی به آدرس yazd@farhang.gov.ir ارسال یا به صورت مکتوب به دبیرخانه جشنواره تحویل دهید.

 

الف) مشخصات:

نام و نام خانوادگی:

شماره ملی:

آخرین مدرک تحصیلی:

آدرس و کد پستی:

شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن همراه:

رایانامه:

 

ب) ایده و برنامه پیشنهادی

عنوان ایده و برنامه پیشنهادی:

 

اهداف و راهبرد:

 

شیوه اجرا:

 

گستره مخاطبان اجرا: ( بانوان، کودکان، سالمندان، عموم مردم یا .....)

 

پیش بینی نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه:

 

 

·        قابل ذکر است آخرین مهلت ارسال آثار پایان دی ماه 1395 می باشد.

·        لطفا برای هر ایده و برنامه پیشنهادی، فرم جداگانه تکمیل شود.