ارتباط مستقیم با مدیران

عکس مدیرکل

مجید جوادیان زاده

مدیرکل
 • 03536242626
 • 03536249808
 • 03536249200
 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
عکس شریفی فرد

محمدرضا شریفی فرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 • 0351-62471111
 • 244
 • 0351-6235077
عکس حوتی نژاد

سیدخلف حوتی نژاد

معاونت فرهنگی و رسانه ای
 • 035-36246989
 • 245
 • 035-36246989
رسانه جدید

فاطمه موسوی

معاونت هنری و سینمایی
 • 035-36246989
 • 245

اطلاعات تماس و ارتباط با روسای ستادی

اطلاعات مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام واحد سازمان فعلی

عنوان پست

نوع استخدام

تحصیلات

تاریخ انتصاب

شماره تماس محل کار

1

مجید جوادیان زاده

اداره کل

مدیرکل

رسمی

ارشد - مطالعات فرهنگی

22/12/96

36242626

2

محمدرضا شریفی فرد

اداره کل

معاون توسعه مدیریت و منابع

رسمی

ارشد- مدیریت بهبود و توسعه صنایع

1/8/95

15-36247111 داخلی 267

3

سیدخلف حوتی نژاد

اداره کل

معاون امور فرهنگی و رسانه ای

پیمانی

ارشد- زبان و ادبیات فارسی

12/9/94

15-36247111 داخلی 218

4

فاطمه موسوی زاده

اداره کل

سرپرست معاونت هنری

رسمی

لیسانس- علوم تربیتی

1/8/98

15-36247111 داخلی 217

5

سید رضا آقایی

اداره کل

رییس اداره حراست

 

رسمی

ارشدزبان و ادبیات فارسی

5/1/99

15-36247111 داخلی 290

6

سعید شیشه بری

اداره کل

رییس گروه  امور فرهنگی

رسمی

لیسانس- مترجم زبان انگلیسی

27/6/97

15-36247111 داخلی 209

7

حسین دشتی

اداره کل

رییس گروه امور قرآن و عترت

رسمی

دکتری- فقه و حقوق جزا

1/8/96

15-36247111 داخلی 298

8

فهیمه سهیلی راد

اداره کل

رییس گروه امور هنری، سینمایی و سمعی بصری

رسمی

ارشد ادبیات نمایشی

19/5/89

15-36247111 داخلی 206

9

عبدالرحیم دهقانی اشکذری

اداره کل

رییس اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

پیمانی

لیسانس- حسابداری

15/5/97

15-36247111 داخلی 237

10

اکبر کریمی زارچ

اداره کل

رییس گروه طرح، برنامه و تحول اداری

پیمانی

ارشد- علوم کامپیوتر

1/2/97

15-36247111 داخلی 266

11

هادی ملانوری

اداره کل

رییس ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

پیمانی

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

5/1/99

32723185

12

حسن شریف بیگی  

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز

رییس هنرستان هنرهای تجسمی پسران

قراردادی

لیسانس

25/5/99

38212889

13

نسرین سالک

هنرستان دختران اردکان

رییس هنرستان هنرهای تجسمی دختران

رسمی

لیسانس- الهیات و معارف اسلامی

1/12/88

32236320

14

خانم حائری

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان

رییس اداره

رسمی

لیسانس

1/6/99

32242162

15

حمیدرضا بصیری

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابرکوه

رییس اداره

پیمانی

لیسانس- طراحی پارچه

23/3/95

32820601

16

اسدا... نجفیان

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خاتم

رییس اداره

رسمی

لیسانس- صنایع دستی

30/10/89

32573887

17

علی شکاری

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اشکذر

رییس اداره

پیمانی

لیسانس ادبیات نمایشی

20/10/99

32723185

18

هادی زارع

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میبد

رییس اداره

پیمانی

ارشد- فلسفه دین

7/11/97

32333667

19

حسین ارجمند

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق

رییس اداره

رسمی

دکتری-زبان و ادبیات عرب

1/9/96

32425201

20

احمد ذاکری

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت

رییس اداره

پیمانی

ارشد-علوم ارتباطات اجتماعی

1/4/94

32632200

21

محمدحسن زارعیان

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز

رییس اداره

رسمی

ارشد- امور فرهنگی

11/12/97

32526905

22

مهدی اسماعیل زاده بهابادی

نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی بهاباد

مسئول نمایندگی

قراردادی

لیسانس- تربیت معلم قرآن

20/11/90

32471314

23

حجت فلاحتی مروستی

نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست

مسئول نمایندگی

قراردادی

لیسانس - حقوق

1/4/97

32584999

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۲۵

ایمیل سازمانی مدیران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل سازمانی

1

مجید جوادیان زاده

مدیرکل

Modirkol.yazd@farhangmail.ir

2

محمدرضا شریفی فرد

معاون توسعه مدیریت و منابع

edarimali.yazd@farhangmail.ir

3

سیدخلف حوتی نژاد

معاون امور فرهنگی و رسانه ای

farhangi.yazd@farhangmail.ir

4

خانم فاطمه موسوی زاده

معاون امور هنری و سینمایی

honari.yazd@farhangmail.ir

5

عبدالرحیم دهقانی

رئیس اداره امور اداری و مالی

edarimalich.yazd@farhangmail.ir

6

سیدرضا آقایی

مسئول حراست

herasat.yazd@farhangmail.ir

7

امیر ترقی نژاد

سرپرست روابط عمومی

ravabet.yazd@farhangmail.ir

8

احمد شبانی

رئیس گروه مطبوعات و تبلیغات

mtexp.yazd@farhangmail.ir

9

فهیمه سهیلی راد

رئیس گروه سینمایی و سمعی و بصری

sinamaei.yazd@farhangmail.ir

10

حسن شریف بیگی

رییس هنرستان هنرهای زیبا پسران یزد

shyazd.yazd@farhangmail.ir

11

سعید شیشه بری

رئیس گروه امور فرهنگی

farhangich.yazd@farhangmail.ir

12

علیرضا پورسلطان

سرپرست امور اداری

edari.yazd@farhangmail.ir

13

حسین دشتی

رئیس گروه امور قرآن و عترت

qorqn.yazd@farhangmail.ir

14

حمید رضا بصیری

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه

abarkoh.yazd@farhangmail.ir

15

خانم حائری

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردکان

ardakan.yazd@farhangmail.ir

16

علی شکاری

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشکذر

ashkezar.yazd@farhangmail.ir

17

حسین ارجمند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق

bafgh.yazd@farhangmail.ir

18

مهدی اسماعیل زاده

رئیس  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهاباد

bahabad.yazd@farhangmail.ir

19

احمد ذاکری

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تفت

taft.yazd@farhangmail.ir

20

اسدالله نجفیان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم

khatam.yazd@farhangmail.ir

21

محمدحسن زارعیان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز

mehriz.yazd@farhangmail.ir

22

هادی زارع

رئیس  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد

meybod.yazd@farhangmail.ir

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یزد می باشد.