تصویر وکتور آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات بخش فرهنگ کشور

 

آمـار

برنامه های شاخص اجرا شده در  سال 98

آمار همایش های اجرا شده سال 98

آمار تایید و رد اسامی

کانون های فرهنگی و هنری مساجد

فهرست کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد

فرهـنگی

فهرست مجوز های صادر شده چاپخانه داران

فهرست مجوزهای صادر شده انتشارات

فهرست دفاتر نمایندگی رسانه های سراسری

فهرست رسانه های شهرستان های استان یزد

فهرست موسسات تک منظوره و چند منظوره هنری

فهرست موسسات تک منظوره

فهرست موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

فهرست موسسات تک منظوره .چند منظوره. تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری

فهرست مجوزهای کیوسک های مطبوعاتی استان یزد

فهرست مجوزهای صادره مراکز دیجیتال استان یزد

 فهرست رسانه های چاپی استان

فهرست رسانه های برخط استان

فهرست رسانه های غیر برخط استان

فهرست مجوزهای پایگاه های خبری

فهرست مجوزهای کانون های آگهی و تبلیغاتی

فهرست انجمن های ادبی استان

فهرست انجمن های اقلیت های دینی

هـنـری و سینمایی

فهرست مجوزهای خانه های مد استان یزد

فهرست آموزشگاه های آزاد تجسمی تا سال 98 

فهرست آموزشگاه های آزاد خوشنویسی تا سال 98

فهرست آموزشگاه های آزاد موسیقی تا سال 98

فهرست آموزشگاه های آزاد نمایش و سنتی تا سال 98

فهرست نگارخانه ها

  فهرست شرکت ها و موسسات فیلم سازی

فهرست سینماهای استان یزد

امـورقـرآنی

فهرست مجوزهای موسسات قرآن و عترت