کلیه مجوزهای صادره خدمات یا هر سندی که واجد اعتبار برای ذینفع در مرجع صلاحیت دار باشد

 

هنری وسینمایی

مجوز صادرشده نمایش های صحنه ای و خیابانی در سال 98

مجوز جشنواره های هنری

مجوز موسیقی صحنه ای

مجوز نمایشگاه تجسمی

مجوز میان برنامه ها و جشن ها

مجوزهای صادر ه و آثار تولید شده مستند98

مجوزهای صادر ه و آثار تولید شده انیمیشن 98

مجوز اجرای برنامه ها و فعالیت های سینمایی

 مجوزهای صادره و آثارتولید شده  داستانی 98

فرهنگی و رسانه

مجوزهای صادره چاپ کتاب در سال98

مجوز مشاغل خانگی

صدور مجوزهای مشاغل خانگی سال 97-98

مجوزهای صادر شده همایش های فرهنگی 98

مجوز انجمن های ادبی و فرهنگی استان یزد 98

مجوزهای تایید نام واسامی واحد های صنفی سال 98

مجوزهای صادرشده اکران طرح های تبلیغاتی 98

مجوزهای صادرشده برگزاری نمایشگاه کتاب در سال 98