سوالات متداول

  • پرسشهای متداول

 

فهرست موضوعات
فرهنگی
 فرهنگی
 
مدارک لازم جهت صدور مجوز مرکز بازیهای رایانه ای چیست؟
مدارک مورد برای موسسه صدور مجوز موسسه تک منظوره چیست؟
شرایط طرح بیمه هنرمندان چیست؟
شرایط مدیر مسئول برای مجوز آموزشگاه آزاد هنری-نمایشی،تجسمی چیست؟
تشکیل پرونده برای اخذ پروانه نشر کتاب چه فرآیندی دارد؟
تمدید پروانه نشر کتاب چه فرایندی دارد؟

مدارک لازم جهت صدور مجوز مرکز بازیهای رایانه ای چیست؟

 مدارک مورد نیاز :

١- تکمیل و تحویل درخواست.
٣- تصویر تمام صفحات شناسنامه / ٢ نسخه
٣- تصویر مدرک تحصیلی / ٢ نسخه
٤- تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم / ٢ نسخه
٥- اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.
٦- اصل و تصویر گواهی عدم اعتیاد.
٨- چهار قطعه عکس ٣×٤ جدید و پشت نویسی شده.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:  

 

Top

مدارک مورد برای موسسه صدور مجوز موسسه تک منظوره چیست؟

مدارک لازم برای صدور مجوز:

١-       تصویر شناسنامه از تمام صفحات  یک نسخه

٢-       چهار قطعه عکس جدید ٤*٣

٣-       تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی با ارائه برگ معافیت دائم

٤-       تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن  مدرک کارشناسی یا بالاتر

٥-       تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی

٦-       تکمیل پرسشنامه درخواست تأسیس

٧-       اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسات انتخاب ارکان اصلی موسسه در ٣ نسخه

مدرک تکمیلی :

١-       گواهی عدم اعتیاد

گواهی عدم سوء پیشینه 
Top

شرایط طرح بیمه هنرمندان چیست؟

شرایط متقاضی:

١-آقایان کمتر از ٥٠سال وخانمها کمتر از٤٥سال سن

مدارک مورد نیاز:

١-دو قطعه عکس٤*٣

٢-تصویر همه صفحات شناسنامه وکارت ملی

٣-تصویر مدارک تحصیلی وهنری وسوابق تجربی وتدریس

٤-تصویر مدارک سوابق نمایشگاهی داخلی وخارجی

٥-تکمیل برگ شناسنامه هنرمند

٦-ارائه مقاله وکتاب وکارهای پژوهشی(درصورتی که موجودباشد)

٧-ارائه آلبوم تصویرتقدیرنامه ها،تشویق نامه ها،بریده جرایدومصاحبه درجراید که دال برفعال بودن هنرمند باشد

٨-ارائه اصل وتصویر حداقل ده مورداز آثارهنری

٩-ارائه گواهینامه درجه هنری قبلی درصورتی که موجود باشد

Top

شرایط مدیر مسئول برای مجوز آموزشگاه آزاد هنری-نمایشی،تجسمی چیست؟

شرایط مشترک موسس ومدیرمسئول :

١-داشتن تحصیلات کارشناسی یا بالاتردر رشته هنرهای نمایشی ویاتجسمی برای متقاضیان استان تهران وفوق دیپلم یابالاتردررشتههنرهای نمایشی ویاتجسمی برای متقاضیان سایراستانهای کشور

٢-عدم سوء پیشینه وعدم اعتیاد

٣-متاهل یا داشتن حداقل٣٠سال سن

شرایط خاص مدیر مسئول:

١-دارابودن یکی ازدرجات هنری یک،دو وسه از شورای ارزشیابی هنرمندان

٢-دارا بودن صلاحیتهای لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدارک تحصیلی کارشناسی که به تایید شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزادهنری برسد

٣-شرکت وقبولی دردوره های مهارت آموزی وآزمونهای تخصصی وعمومی که توسط دفتر آموزش برگزار میشود

توضیح:

دریافت مجوز فعالیت پنج ساله منوط به ارائه گزارشهای عملکرد شش ماهه وبررسی آن از طرف دفتر آموزش وتوسعه فعالیتهای هنری می باشد

جهت تمدید مجوز نیز،ارائه گزارش عملکردطی دوره ،الزامی است
Top

تشکیل پرونده برای اخذ پروانه نشر کتاب چه فرآیندی دارد؟

متقاضیان حقیقی و حقوقی برای تشکیل پرونده باید به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­های کشور مراجعه نمایند.

Ø               پس از تکمیل پرونده توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه پرونده متقاضی توسط ادارات کل برای طرح در هیأت رسیدگی به صدور پروانه نشر کتاب به این دفتر ارسال می­شود.

Ø               پس از تصویب پرونده در هیأت مذکور مراتب برای تعیین نام توسط متقاضی به اداره کل استان اعلام می­شود.

Ø               پس از تائید نام توسط این دفتر پروانه نشر کتاب صادر و جهت تحویل به متقاضی به اداره کل استان ارسال می­شود.

« شرایط متقاضیان پروانه نشر کتاب »

١.     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

٢.     نداشتن سوء پیشینة کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی­ربط و برخورداری از حسن شهرت

٣.     محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

٤.     دارا بودن ٢٥ سال سن و متأهل بودن و یا حداقل ٢٧ سال برای اشخاص مجرد

٥.     انجام خدمت وظیفة عمومی و یا داشتن معافیت دایم

٦.     داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات

٧.     داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی­ربط

٨.      احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (داشتن ٥ سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره­های آموزشی مربوط با تأیید کارشناسان امر)

 

« مدارک مورد نیاز برای متقاضیان پروانه نشر کتاب»

 

١.     تصویر برابر با اصل تمامی صفحات  شناسنامه

٢.     تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت

٣.     تصویر برابر اصل کارت شناسایی ملی

٤.     تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یا معادل آن به تأیید مراجع ذیربط

٥.     ٦ قطعه عکس ٤×٣

٦.     اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

٧.     تکمیل فرم اطلاعات انفرادی و تاسیس مرکز

٨.     تائیدیه صلاحیت علمی و فنی از مراجع ذیربط

٩.     تصویر برابر اصل اساسنامه  (برای مراکز حقوقی)

١٠.تصویر برابر اصل آگهی های روزنامه رسمی (برای مراکز حقوقی)

 

Top

تمدید پروانه نشر کتاب چه فرایندی دارد؟

ناشران مدارک خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تحویل دهند، اداره کل استان پس از بررسی و ارزیابی عملکرد ناشران، مدارک را برای تمدید به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی ارسال می ­کنند.

«مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه نشرکتاب»

·       ارائه تقاضای تمدید پروانه نشر کتاب ارائه گزارش عملکرد در سربرگ انتشارات ممهور به مهر انتشارات و امضای مدیر مسئول

·       ارائه گزارش عملکرد انتشارات در طول دوره اعتبار پروانه نشر کتاب از خانه کتاب ایران

·       ارائه اصل پروانه نشر کتاب

·       ارائه یک قطعه عکس ٤×٣

·       ارائه تصویر کارت ملی

·        تکمیل برگ اطلاعات مربوط به نشانی دفتر انتشارات و سایر مکانهای مربوط به انتشارات از قبیل:دفتر پخش-فروشگاه و انبار

·       ارائه تصویر برابر با اصل اجاره­ نامه معتبر یا سند مالکیت به نام مدیر مسئول

 

« نکات قابل توجه»

تذکر١: تطبیق اعلام وصول های  کتابهای منتشر شده با اطلاعات خانه کتاب  به منظور رفع مغایرت احتمالی

تذکر٢ : عواقب تاخیر در تمدید پروانه نشر بدلیل کسری مدارک، متوجه  ناشر است.

تذکر٣: تبعات حقوقی عدم اعلام دقیق نشانی دفتر انتشارات به عهده ناشر است. ( ماده  ٢١ آئین نامه)

تذکر٤: ناشران استان تهران مدارک خود را به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی واقع در میدان بهارستان خ کمال الملک ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبقه اول اطاق ١٤٢ تحویل دهند.

 

مدارک اعلام وصول

    ١ . ثبت درخواست اعلام وصول از طریق سامانع جامع کتاب

٢.   ارایه یک نسخه کتاب (با درج شماره درخواست اعلام وصول ثبت شده، در صفحه اول کتاب)

٣ارایه برگ واسپاری

  به ازاء هر ١٠٠٠ نسخه، ٢ نسخه  و حداکثر ١٠ نسخه کتاب تحویل واسپاری شود(ضمنا برای تیراژ زیر ١٠٠٠ نسخه، ارایه ٢نسخه کتاب به واحد واسپاری الزامیست).

 ٤.برای دریافت اعلام وصول مصحف شریف قرآن، مجوز توزیع از سازمان دارالقرآن الزامیست

- نحوه صدور مجوز آموزشگاه موسیقی چگونه است؟

با توجه به شرایط اولیه که داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ، ترجیحاٌ مرتبط با رشته موسیقی و ارائه سوابق و مستندات  مبنی بر فعالیت در بخش موسیقی متقاضی می بایست درخواست اولیه را به اداره شهرستان مربوطه ارائه نماید که پس از تکمیل پرونده در شورای نظارت بر آموزشگاه های هنری استان مطرح گردید در صورت موافقت به شورالی عالی ارسال می گردد.

- نحوه صدور مجوز اجرای صحنه ای چگونه است؟

در صورتیکه اجرا در سالن های زیر پانصد نفر باشد سرپرست گروه ضمن هماهنگی با سالن مربوطه درخواست خود را به همراه نمونه کار تصویری گروه و تکمیل فرم بانک اطلاعاتی هنرمندان به اداره شهرستان مربوطه ارائه نماید.سپس  درخواست در شورای موسیقی استان مطرح گردیده در صورت موافقت مجوز صادر می گردد. در خصوص سالن های با ظرفیت بالای پانصد نفر علاوه بر موارد فوق نیاز به حصور یک موسسه فرهنگی و هنری می باشد.

- نحوه عضویت در خانه موسیقی و بیمه هنرمندان چگونه است ؟

متقاضی درخواست عضویت را به انضمام تکمیل فرم پرسشنامه خانه موسیقی به همراه سوابق و مستندات قابل ارائه در حوزه موسیقی به اداره شهرستان مربوطه ارائه نموده پس از تکمیل، پرونده  به اداره کل ارسال گردیده ضمن بررسی سوابق متقاضی اصل پرونده به معاونت هنری وزارت متبوع ارسال می گردد.

- نحوه تمدید و تغییر مکان آموزشگاه های آزاد موسیقی چگونه است ؟

متقاضی ضمن ارائه مستندات مبنی بر فعالیت مستمر آمورشگاه موسیقی و تکمیل فرم های گزارش سه ماهه به انضمام تائیدیه اماکن در صورت تغییر مکان  به اداره شهرستان مربوطه، پرونده تکمیل گردیده و به اداره کل ارسال می گردد پس از کارشناسی پرونده به دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری ارسال می گردد.

- نحوه صدور مجوز اجرای صحنه ای در سفره خانه های سنتی چگونه است؟ 

مدیریت سفره خانه سنتی که دارای پروانه کسب از اداره کل میراث فرهنگی می باشد میتواند درخواست حود را به اداره شهرستان مربوطه به انضمام نمونه کار تصویری اعضای گروه موسیقی ارائه نماید. پس از ارائه درخواست اداره شهرستان موظف است استعلام های لازم (حراست ،عدم اعتیاد و سوء پیشینه ) را گرفته سپس پرونده به اداره کل ارسال می گردد. پس از بررسی و کارشناسی پرونده مجوز مربوطه صادر می گردد.

- شرایط و نحوه تاسیس استودیو صدابرداری چیست ؟

داشتن حداقل مدرک لیسانس( ترجیحا مرتبط با رشته موسیقی ) و ارائه مستندات در حوزه صدابرداری توسط متقاضی به اداره شهرستان مربوطه و پیگیری از اداره کل

- شرایط و نحوه تاسیس شرکت  تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی چیست ؟

داشتن حداقل مدرک لیسانس (ترجیحا مرتبط با رشته موسیقی ) و ارائه مستندات فعالیت در حوزه موسیقی  توسط متقاضی به اداره شهرستان مربوطه و پیگیری از اداره کل 

- نحوه اخذ مجوز تک آهنگ چگونه است ؟

متقاضی برای دریافت مجوز تک آهنگ میتواند راسا به دفتر موسیقی مراجعه نماید.

- نحوه اخذ مجوز آلبوم موسیقی چگونه است ؟

متقاضی برای دریافت مجوز آلبوم موسیقی باید از طریق شرکت  تهیه ،تولید و تکثیر آثار صوتی. اقدام نماید.

- نحوه خروج ساز از کشور چگونه است ؟

خروج سازهای مشقی نیاز به دریافت مجوز ندارد وصرفا جهت خروج سازهای شناسنامه دار و قدیمی می بایست به تالار وحدت مراجعه نمایند.

- نحوه اخذ درجه هنری در رشته موسیقی چیست؟

متقاضی ضمن تکمیل فرم های مربوطه مستندات لازم جهت ارائه به شورای ارزشیابی هنرمندان را به کارشناس مربوطه اداره کل تحویل داده تا پس از بررسی اولیه پرونده به شورا ارسال گردد.

 - مراحل اخذ مجوز اجرای نمایش چیست؟

تهیه سه نسخه متن نمایش همراه درخواست اجراوتکمیل فرم مربوطه و ارائه به تئاتر شهر ، ارائه متن به شورای نظارت بر نمایش توسط تئاتر شهر جهت بازخوانی وتائید متن، درخواست بازبینی نمایش توسط کارگردان پس از تائید متن ، درخواست مجوز اجرا پس ازبازبینی و تائید شورای نظارت .

- شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی چیست؟

داشتن مدرک لیسانس وبالاتر مرتبط یا داشتن سوابق تجربی قابل قبول در صورت عدم ارائه مدرک مرتبط، داشتن شرط سنی ٢٥ سال تمام درصورت متاهل بودن و٢٧ سال تمام درصورت مجرد بودن، ارائه کارت پایان خدمت.

- شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی چگونه است؟

درخواست تاسیس آموزشگاه وتکمیل پرونده ومدارک لازم ، ارائه به شهرستان مورد نظر ، ارسال به اداره کل توسط اداره شهرستان ، بررسی توسط کارشناس اداره کل ، طرح در کمیته صدور مجوز ، درصورت تائید انجام استعلامات لازم بازدید مکان آموزشگاه توسط اداره شهرستان واداره اماکن ، صدور مجوز یکساله.

- روند تمدید مجوز آموزشگاه چگونه است؟

درخواست مدیر مسئول بهمراه کپی مجوز قبلی وارائه گزارش عملکردیکساله آموزشگاه به اداره شهرستان ، ارسال پرونده به اداره کل وطرح در کمیته صدور مجوز ودرصورت تائید ارسال پرونده به تهران ، صدور مجوز ٥ساله.

- شرایط شرکت در جشنواره های تئاتر چیست؟

ارسال سه نسخه متن به همراه تکمیل فرم شرکت به دبیر خانه جشنواره ،اعلام نتایج بازخوانی توسط هیات بازخوان ، اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول ، بازبینی نمایش توسط هیات بازبین ، اعلام پذیرفته شدگان مرحله دوم ، شرکت دربخش مسابقه ، اعلام نتایج توسط هیات داوران در روز اختتامیه.

- برای دریافت مجوزهای مربوط به رسانه های برخط و دیجیتال ، تکثیر cd آموزشی و بازی رایانه ای و ... به کجا باید مراجعه شود؟

کلیه مجوزهای مربوط به فعالیت های دیجیتال و رایانه و سایت ها و ... توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال بصورت متمرکز و با مراجعه به پایگاه اینترنتی  https://yazd.farhang.gov.ir/fa/home انجام می شود و هیچگونه خدمات حضوری در این اداره کل صورت نمی گیرد.