طرح شکایت

طرح شکایت


چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات رضایت نداشته و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود می باشند و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسئولیت اجتماعی از سوء جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارند، می‌توانند مطالب و مستندات خود را از این طریق ارسال نمایند تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.
موارد ارسالی از طریق واحد بازرسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و نتیجه اقدامات انجام شده به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. لذا مقتضی است نسبت به ثبت کامل اطلاعات فردی و شماره تماس اقدام گردد.
متقاضیان میتوانند جهت ارتباط با مسئول واحد بازرسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره 36232983 تماص حاصل فرمایند.

 

روش های دریافت شکایات

1ـ از طریق مراجعه حضوری و ثبت درخواست

2ـ از طریق تماس تلفنی با واحد بازرسی و ارزیابی عملکرد

3ـ از طریق ثبت شکایت در سایت اداره کل

4ـ از طریق ثبت شکایت در سامانه بازرسی کل

5ـ از طریق سامانه سامد و بازرسی استانداری

6ـ از طریق ثبت شکایت در سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرایند شکایت

 

برای طرح شکایت اینجا کلیک کنید